Ratering Opleiding en Coachen (ROC)
ERVAREN OPLEIDER EN COACH VOOR DE KLEINE ONDERNEMER

Pijler 1

Zelfkennis en individuele kwaliteiten

Heeft u behoefte om te sparren met een buitenstaander/ervaren collega over uw eigen functioneren oftewel reflecteren, dan kunnen wij samen uw gedachten, handelingen en effecten van die handelingen onder de loep leggen, met als doel zelfkennis te vergroten en situaties in de toekomst beter aan te pakken. Oog voor de medewerker en individuele kwaliteiten vormen in deze tijd een speerpunt voor iedere organisatie. Vooral nu er een hoge druk op de arbeidsmarkt rust.

Pijler 2

Aanpassingsvermogen organisatie

De exponentiële ontwikkelingen in de maatschappij en de technologie vragen veel van organisaties. De hoge verwachtingen van een gast of klant zorgen ervoor dat organisaties onder druk staan. Flexibiliteit en aanpassingsvermogen zijn cruciale competenties geworden.

Pijler 3

Een leven lang leren en gastvrijheid uitstralen

Het komt een organisatie ten goede wanneer alle neuzen de juiste richting op staan. Een goed team kan namelijk goede tot excellente prestaties leveren. De juiste scholing is daarom van groot belang. Dit alles met het doel om de tevredenheid van de gast of de klant te borgen. Is de verwachting hoog, dan is het een grote uitdaging om de verwachting te overtreffen en de gast of klant naar tevredenheid te bedienen.